O nás 5

Projekt “Komunitní kompostování v Řepích” vznikl z iniciativy občanů žijících na sídlišti v Praze 17 – Řepích a získal finanční podporu pražského Magistrátu v roce 2006. Osobním průzkumem byl zjišťován zájem občanů o třídění biologicky rozložitelných surovin z domácností. Více než třetina dotázaných (35 rodin) se rozhodla aktivně předcházet vzniku bioodpadu, který tvoří až 40 % komunálního odpadu. Komunitní kompostování je mezistupněm mezi domácím a komunálním kompostováním. Umožňuje lidem, kteří nemají vlastní zahradu, využívat v blízkosti místa bydliště vlastní biologicky rozložitelné suroviny. Obci tak odpadají náklady spojené s dopravou a zpracováním bioodpadu. Vzniklý kompost, který si neodeberou přímo účastníci kompostování, může být využit k zkvalitnění zeleně společných prostranství. Dochází tak k oživení okolní zeleně. Komunitní kompostování má vedle ekologického přínosu také sociální profit. Podporuje vzájemnou komunikaci mezi občany, kteří sice žijí ve stejném prostředí, ale mnohdy se navzájem vůbec neznají.

img_7293.JPG

Pro zajištění projektu bylo nutné pořízení kvalitních, tepelně izolovaných a uzamykatelných kompostérů, do kterých občané ukládají bioodpad a které jsou pravidelně kontrolovány, aby nedocházelo k znehodnocení vznikajícího kompostu. Pro kompostování platí pravidla, která určují, co se smí a nesmí do kompostéru přidávat (např. úplný zákaz ukládání jakéhokoliv živočišného materiálu).

Tato forma zacházení s biologickým materiálem je již zcela běžná v mnoha městech EU a také v některých našich městech nachází své příznivce. Její hlavní výhodou oproti komunálnímu kompostování jsou nulové náklady na odvoz do kompostárny, protože vzniklý produkt je využit přímo na místě.

Hlavními výstupy projektu budou:

 1. kompost (bude odebrán účastníky kompostování, případné přebytky mohou být využity ke zkvalitnění půdy v místní zeleni)
 2. snížení objemu komunálního odpadu
 3. zvýšení ekologického povědomí obyvatel sídliště

Dne 24. března 2007 byl projekt zahájen a občané začali aktivně třídit, o čemž svědčí rychlé zaplňování kompostérů. V současné době byly do provozu uvedeny dvě nádoby a je plánována instalace dalších dvou. Řepy jsou první městskou částí v Praze, kde bylo komunitní kompostování zavedeno a věříme, že se stanou příkladem i pro ostatní.Za odbornou pomoc při realizaci a propagaci projektu děkujeme Hnutí Duha a občanskému sdružení Ekodomov.

Pokračujte na Kontakty nebo nejnovější Články.

5 thoughts on “O nás

 1. Reply Kuba | Kompostéry Úno 6,2014 10:45

  Je skvělé, že se města probírají a v kompostování vidí smysl. Ať už v komunitním kompostování nebo v rámci podpory použití kompostů v domácnostech nebo svozu bioodpadu do kompostárny.

  • Reply Ivana Led 5,2016 10:01

   …..jak kde se probírají, vždy to záleží na konkrétních osobách na úřadech. Náš kompost jsme si museli takřka vydupat a městská část sama nemá zájem kompostování rozvíjet.

 2. Reply Michal Pro 6,2015 03:03

  Zdravím vás, koľko máte spolu zapojených domácností resp. ľudí v komunitnom kompostovaní? Máte niekoho, kto sa vám o kompostovanie stará alebo sa zapájajú všetky domácnosti? Ďakujem za info.

  • Reply Ivana Led 5,2016 09:58

   Nevím úplně přesně, ale odhaduji tak 20 rodin. Starám se víceméně sama. Ivana

 3. Reply Monika Pro 16,2017 15:04

  Parádní příklad, díky za něj! Plánujeme na 2018 oslovit Prahu 13 a naše bytový družstvo, ať do toho jdem! :)

Leave a Reply